Het Frans Hals Museum

Groot Heiligland 62, Haarlem

Verkrijgbaar als A5-print en als kaart.

NAAR DE SHOP

 

GESCHIEDENIS

Het huidige gebouw van het Frans Hals Museum stamt uit de 17e eeuw. Het museum ligt rondom een binnentuin, die in 17e-eeuwse stijl is aangelegd.
Het was oorspronkelijk een Oudemannenhuis. Het Oudemannenhuis werd destijds zo mooi gevonden dat men schreef: het ‘Oldemannenhuys schijnt veel eerder een Paleis van een Prince’.

Wie het ontworpen heeft, is onzeker. Voorheen is gedacht dat Lieven de Key het ontwerp maakte. Tegenwoordig denkt men dat het ontwerp van Pieter van Campen is, de vader van Jacob van Campen die o.a. het Paleis op de Dam heeft ontworpen.
Het Oudemannenhuis werd gebouwd in 1607-1611. Om de bouw te financieren werden een rederijkersfeest en een grote loterij georganiseerd, met een totale opbrengst van 55.000 gulden.

Op 1 februari 1609 betrokken de eerste oude mannen het gebouw. In elk huisje woonden twee mannen. In 1810 kreeg het gebouw nieuwe bewoners: 127 wezen. De oude mannen verhuisden naar het Proveniershuis aan de Grote Houtstraat.
In 1854 werd het weeshuis eigendom van de Nederlandse Hervormde Kerk.

De gemeente kocht het pand weer terug van de kerk om er de stedelijke kunstcollectie onder te brengen. Delen van het gebouw worden gesloopt en in vroeg-17e-eeuwse stijl weer opgebouwd naar een ontwerp van stadsarchitect L.C. Dumont. De oorspronkelijke plattegrond, de toegangspoort, het hoofdgebouw, de regentenkamers en de ziekenzaal blijven gehandhaafd.
Op 14 mei 1913 werd het museum geopend.

BRON: WIKIPEDIA EN WEBSITE FRANS HALS