De Amsterdamse Poort

De Amsterdamse Poort

Amsterdamsevaart

Available as A4 and A3 print and as a card.

NAAR DE SHOP

 

HISTORY 

The Amsterdam Gate, built in 1355, is the only one of the 12 city gates still standing. It was built at the first magnification of the city. A part about the Spaarne was then drawn inside the ramparts. Until the 17th century the gate was used for traffic towards Spaarnwoude and Amsterdam.

At first it was called the Spaarnwouderpoort, because they went to Spaarnwoude via this road. After the arrival of a new path and a new canal in the direction of Amsterdam, it quickly became the Amsterdam Gate, since it was easier to travel back and forth to Amsterdam within one day.

According to tradition, Kenau Simonsdaughter Hasselaer would have stood on the walls of the ramparts at the Amsterdamse Poort to stop the Spanish attack during the Eighty Years’ War. The gate has survived the siege without much damage.

In 1865 the city council wanted to demolish the gate for the construction of a new bridge. The gate was in poor condition and stood in the way of the new bridge. Because the city at that time did not have enough money for a new bridge, the gate was left standing. The city council then came up with a budget for renovation for the short term, so that the gate could stay for another 2 or 3 years. When the Papentoren was demolished in 1867, the ammunition that was stored in the tower had to be moved, in the Amsterdamse Poort there was a suitable space. The Amsterdamse Poort was allowed to stay. In 1869 the bridge for the gate was finally built. In 1874 the (explosive) ammunition was removed from the city.

In 1960 the Amsterdam Gate became a national monument. In 1985 the Poort received a well-deserved, major renovation.

SOURCE: WIKIPEDIA AND CITYHALL HAARLEM

All products:

  • Datum 29 mei 2018
  • Tags

De Amsterdamse Poort

De Amsterdamse Poort

Amsterdamsevaart

Verkrijgbaar als A4- en A3-print en als kaart.

NAAR DE SHOP

 

GESCHIEDENIS 

De Amsterdamse Poort, gebouwd in 1355, is de enige van de 12 stadspoorten die nog staat. Hij is gebouwd bij de eerste vergroting van de stad. Een deel over het Spaarne werd toen binnen de wallen getrokken. Tot de 17de eeuw werd de poort gebruikt voor verkeer richting Spaarnwoude en Amsterdam.

In eerste instantie heette het de Spaarnwouderpoort, omdat men via deze weg naar Spaarnwoude ging. Na de komst van een nieuw pad en een nieuwe gracht richting Amsterdam werd het al snel de Amsterdamse Poort, omdat het sindsdien makkelijker was om binnen 1 dag heen en weer te reizen naar Amsterdam.

Volgens de overlevering zou Kenau Simonsdochter Hasselaer op de walmuren bij de Amsterdamse Poort hebben gestaan om de Spaanse aanval tijden de Tachtigjarige Oorlog af te slaan. De poort heeft het beleg zonder veel schade doorstaan.

In 1865 wilde het stadsbestuur de poort slopen voor de bouw van een nieuwe brug. De poort was in slechte staat en stond in de weg voor de nieuwe brug. Omdat de stad op dat moment niet genoeg geld had voor een nieuwe brug is de poort blijven staan. Het stadsbestuur kwam toen met een budget voor renovatie voor de korte termijn, zodat de poort nog 2 of 3 jaar kon blijven staan. Toen in 1867 de Papentoren werd gesloopt moest de munitie die in de toren opgeslagen werd verplaatst worden, in de Amsterdamse Poort was een geschikte ruimte. De Amsterdamse Poort mocht blijven staan. In 1869 werd de brug voor de poort eindelijk gebouwd. In 1874 werd de (explosieve) munitie weggehaald uit de stad.

In 1960 werd de Amsterdamse Poort een nationaal monument. In 1985 kreeg de Poort een welverdiende, grote renovatie.

BRON: WIKIPEDIA EN GEMEENTE HAARLEM

Alle producten: