GRATIS VERZENDING DOOR HEEL NEDERLAND
  • en

De Amsterdamse Poort

Amsterdamsevaart

Verkrijgbaar als A4- en A3-print en als kaart.

NAAR DE SHOP

 

GESCHIEDENIS 

De Amsterdamse Poort, gebouwd in 1355, is de enige van de 12 stadspoorten die nog staat. Hij is gebouwd bij de eerste vergroting van de stad. Een deel over het Spaarne werd toen binnen de wallen getrokken. Tot de 17de eeuw werd de poort gebruikt voor verkeer richting Spaarnwoude en Amsterdam.

In eerste instantie heette het de Spaarnwouderpoort, omdat men via deze weg naar Spaarnwoude ging. Na de komst van een nieuw pad en een nieuwe gracht richting Amsterdam werd het al snel de Amsterdamse Poort, omdat het sindsdien makkelijker was om binnen 1 dag heen en weer te reizen naar Amsterdam.

Volgens de overlevering zou Kenau Simonsdochter Hasselaer op de walmuren bij de Amsterdamse Poort hebben gestaan om de Spaanse aanval tijden de Tachtigjarige Oorlog af te slaan. De poort heeft het beleg zonder veel schade doorstaan.

In 1865 wilde het stadsbestuur de poort slopen voor de bouw van een nieuwe brug. De poort was in slechte staat en stond in de weg voor de nieuwe brug. Omdat de stad op dat moment niet genoeg geld had voor een nieuwe brug is de poort blijven staan. Het stadsbestuur kwam toen met een budget voor renovatie voor de korte termijn, zodat de poort nog 2 of 3 jaar kon blijven staan. Toen in 1867 de Papentoren werd gesloopt moest de munitie die in de toren opgeslagen werd verplaatst worden, in de Amsterdamse Poort was een geschikte ruimte. De Amsterdamse Poort mocht blijven staan. In 1869 werd de brug voor de poort eindelijk gebouwd. In 1874 werd de (explosieve) munitie weggehaald uit de stad.

In 1960 werd de Amsterdamse Poort een nationaal monument. In 1985 kreeg de Poort een welverdiende, grote renovatie.

BRON: WIKIPEDIA EN GEMEENTE HAARLEM

Alle producten: