De Hoofdwacht

De Hoofdwacht

Grote Markt 17, Haarlem

Available as A5 print, loose or framed.

TO THE SHOP

 

HISTORY 

The Hoofdwacht is one of the oldest monuments in Haarlem. The name Hoofdwacht was given because it was a place for the militia that served as a city guard in the 18th century.
The oldest parts of the building date from the middle or the second half of the 13th century. The wall on the Smedestraat is the oldest known masonry of Haarlem, it is the oldest stone building in Haarlem.

In the first years the Hoofdwacht was used by the Counts of Holland. From 1250 to 1350 the building was the first Haarlem town hall. After the city council moved to the current town hall in 1350, the Hoofdwacht became a residential home again. The ground floor was used as a printing house, shop and beer cellar.

In 1765 the building became the guard building of the militia. From this central post on the Grote Markt, the city gates were opened and closed and public order was maintained. The building was soon called De Hoofdwacht and that name has remained.

Since 1919 the Historische Vereniging Haerlem has been hiring the municipality’s premises and using it as the home base. On the occasion of the 750th anniversary of the city, the Hoofdwacht was restored in 1994/1995.

SOURCE: WIKIPEDIA AND CITYHALL HAARLEM

  • Datum 29 mei 2018
  • Tags

De Hoofdwacht

De Hoofdwacht

Grote Markt 17, Haarlem

Verkrijgbaar als A5-print, los of ingelijst.

NAAR DE SHOP

 

GESCHIEDENIS 

De Hoofdwacht is een van de oudste monumenten van Haarlem. De naam Hoofdwacht kreeg het omdat het in de 18e eeuw een plek was voor de schutterij die als stadswacht diende.
De oudste delen van het gebouw stammen uit het midden of de tweede helft van de 13e eeuw. De muur aan de Smedestraat is het oudst bekende metselwerk van Haarlem, het is het oudste stenen gebouw van Haarlem.

In de eerste jaren werd de Hoofdwacht gebruikt door de Graven van Holland. Van 1250 tot 1350 was het gebouw het eerste Haarlemse stadhuis. Nadat het stadsbestuur in 1350 verhuisde naar het huidige stadhuis, werd de Hoofdwacht weer een woonhuis. De benedenverdieping werd gebruikt als drukkerij, winkel en bierkelder.

In 1765 werd het gebouw het wachtgebouw van de schutterij. Vanuit deze centrale post op de Grote Markt werden de stadspoorten geopend en gesloten en werd de openbare orde gehandhaafd. Het pand werd al snel De Hoofdwacht genoemd en die naam is gebleven.

Sinds 1919 huurt de Historische Vereniging Haerlem het pand van de gemeente en gebruikt het als thuisbasis. Ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad is de Hoofdwacht in 1994/1995 gerestaureerd.

BRON: WIKIPEDIA EN GEMEENTE HAARLEM