Windmill de Adriaan

Windmill de Adriaan

Papentorenvest 1a, Haarlem

Available as A4 print and as a card.

TO THE SHOP

 

History

In 1778 the Amsterdam entrepreneur Adriaan de Boois of the municipality of Haarlem gets permission to build a windmill. He puts his industrial mill on the substructure of the old Goê Vrouwtoren near the center of the city. This makes the blades high above the Spaarne and catch every wind. On May 19, 1779, Stellingmolen De Adriaan is opened. De Boois grinds tuff to tras for years. Shells and oak bark are also crushed.

In 1802, De Adriaan was sold to a tobacconist who, until 1865, grinded tobacco rolls into snuff. Again the mill changes owner and function. It is being converted into a wind and steam corn mill. From that time, corn is ground in the mill.

In 1925 De Adriaan is bought by De Hollandsche Molen. Grinding of flour continues until the mill suffers heavy damage in 1930 due to a storm. On 23 April 1932 he went up in flames. Thousands of Haarlemmers look powerless.

Reconstruction 

Haarlemmers want De Adriaan back, but because of the crisis years and the Second World War that does not happen. The Haerlem Association and the Hollandsche Molen Association remain committed to rebuilding.

In 1963 the municipality of Haarlem became the owner of the land on which the mill stood and also assumed a re-construction obligation. That last promise is forgotten in the years that followed. Then the Molen De Adriaan Foundation was established in 1991, in 1996 the chairman of the Foundation discovered the piece about the re-construction obligation in old archives.

The municipality will make one million guilders available for the reconstruction of De Adriaan. The total costs amount to 2.5 million guilders. The support of the European Union and various subsidies bring the implementation of the construction plans closer. The business community, sponsors and residents of Haarlem jointly contribute money: NLG 900,000.

On 23 April 2002, 70 years after the fire, De (new) Adriaan is officially opened.

SOURCE: MOLENADRIAAN.NL

  • Datum 5 juni 2018
  • Tags

Molen de Adriaan

Molen de Adriaan

Papentorenvest 1a, Haarlem

Verkrijgbaar als A4-print en als kaart.

NAAR DE SHOP

 

GESCHIEDENIS

In 1778 krijgt de Amsterdamse ondernemer Adriaan de Boois van de gemeente Haarlem toestemming om een windmolen te bouwen. Hij zet zijn industriemolen op de onderbouw van de oude Goê Vrouwtoren dichtbij het centrum van de stad. Hierdoor steken de wieken hoog boven het Spaarne uit en vangen ze ieder zuchtje wind. Op 19 mei 1779 wordt stellingmolen De Adriaan geopend. De Boois maalt er jarenlang tufsteen tot tras. Ook schelpen en eikenschors worden vermalen.

In 1802 wordt De Adriaan aan een tabakshandelaar verkocht, die er tot 1865 tabaksrollen tot snuif maalt. Opnieuw verandert de molen van eigenaar en functie. Hij wordt omgebouwd tot een wind- en stoomkorenmolen. Vanaf die tijd wordt er in de molen koren gemalen.

In 1925 wordt De Adriaan door De Vereniging De Hollandsche Molen gekocht. Het malen van meel gaat door totdat de molen in 1930 door een storm zware schade oploopt. Op 23 april 1932 gaat hij in vlammen op. Duizenden Haarlemmers kijken machteloos toe.

HERBOUW 

Haarlemmers willen De Adriaan terug, maar door de crisisjaren en de Tweede Wereldoorlog gaat dat niet door. De Vereniging Haerlem en de Vereniging De Hollandsche Molen blijven zich inzetten voor herbouw.

In 1963 wordt de gemeente Haarlem eigenaar van de grond waarop de molen heeft gestaan en neemt ook een herbouwplicht op zich. Die laatste belofte raakt in de jaren daarna in de vergetelheid. Dan wordt in 1991 de Stichting Molen De Adriaan opgericht, in 1996 ontdekt de voorzitter van de Stichting in oude archiefstukken het stuk over de herbouwplicht.

De gemeente stelt  één miljoen gulden beschikbaar voor herbouw van De Adriaan. De totale kosten bedragen 2,5 miljoen gulden. De steun van de Europese Unie en diverse subsidies brengen de uitvoering van de bouwplannen dichterbij. Het bedrijfsleven, sponsors en inwoners van Haarlem brengen gezamenlijk geld in: fl. 900.000,-.

Op 23 april 2002, 70 jaar na de brand, wordt De (nieuwe) Adriaan feestelijk geopend.

BRON: MOLENADRIAAN.NL